SPEEDY OFFICE LOCATOR WIDGET

Параметри:
- Минимална широчина на фейма: 620px;
- Минимална височина на фрейма: 400px;

Широчина
Височина
Език (напр. bg/en)
Фон (напр. FACF00, FFFFFF ..)
Фон на адресна форма (напр. FFEAAB, FFFFFF ..)
Номер на офис (напр. 14, 17). Позиционира картата върху зададения офис.
Текст на бутон за избор (напр. Избери офис). Показва се след като бъде избран даден офис на картата.
HTML за вграждане: